Ansøgning

DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

Rungstedvej 2 - 2970 Hørsholm - T: 33 33 90 10 (Prince Advokater) - mail@dihfond.dk

 

Ansøgninger:


Ansøgninger, der imødekommes, vil modtage besked inden for 3-4 måneder.


Ansøgninger, som ikke kan imødekommes, modtager ikke nærmere besked om afslag.


Der henvises til Fondens uddelingspraksis under fanen Uddelingspraksis.Ansøgninger om støtte til videreuddannelse i udlandet:


Ansøgningsfrister:

 1. november: Påbegyndes dit udenlandsophold i 1. og 2. kvartal, skal vi have modtaget din ansøgning senest 1. november året før for at blive taget i betragtning.


 1. maj: Påbegyndes dit udenlandsophold i 3. eller 4.. kvartal, skal vi have modtaget din ansøgning senest 1. maj for at blive taget i betragtning.


Link til ansøgningsportal: https://dihfond.grant.nu/ansoeg/

 

Det kræves, at

 • bachelor-grad er opnået
 • studieopholdet er af mindst 2 semestre/9 måneders varighed


Der ydes sjældent støtte til:

 • humanistiske og politiske uddannelser
 • LL.M studier eller lignende
 • erhvervs-ph.d.-studerende.


Der ydes ikke støtte til:

 • uddannelser mv., der er påbegyndt eller afsluttet på tidspunktet for ansøgningens behandling
 • til praktikophold
 • til deltagelse i konferencer.Individuelle ansøgninger om støtte til videnskabelig forskning:


Der er ingen ansøgningsfrist og ansøgninger behandles løbende.


Link til ansøgningsportal: https://dihfond.grant.nu/ansoeg/


Der ydes primært støtte til håndværksmæssige, bygge-/byggetekniske, naturfaglige og erhvervsfaglige områder, herunder køb og leje af maskiner, materiel, råvarer mv. til forskningsformål.


Der ydes sjældent støtte

 • inden for det medicinske, biotekniske eller økomiske område,
 • til ph.d. projekter eller forskningsårsprojekter
 • til prototypefremstilling, produkt-/produktionsmodning eller virksomhedsopstart.

Såfremt der, mens din ansøgning er til behandling i fonden, indtræder ændringer i dine forhold, f.eks. vedrørende studiested, afrejsetidspunkt, længden af opholdet, eller såfremt du modtager støtte fra anden side, skal fonden straks orienteres herom.

Ved indsendelse af supplerende oplysninger bedes du referere til cpr.nr. og indsendelsesdato. Hvis du allerede har fået oplyst journalnummer, refereres i stedet til dette.