Ib Henriksen

Direktør Ib Henriksen

Ib Henriksen var søn af entreprenør Henrik Johan Henriksen og hustru Kamilla, som var medejere af et af Danmarks største privatforetagender Henriksen & Kähler. Dette firma ejede Rockwool, gasbetonfabrikker i Danmark og England, de store grusgrave i Hedehusene, Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik på Bornholm og store landarealer forskellige steder i Danmark. I begyndelsen af 1960'erne blev firmaet delt, således at Kähler familien videreførte Rockwool, mens Henriksen familien fik alle de øvrige aktiviteter. Midt i 1960'erne besluttede familien Henriksen at ophæve fællesskabet, og der blev foretagen en fordeling, der førte til, at Ib Henriksen blev eneejer af Hasle Klinker. Fabrikken blev solgt i slutningen af 70'erne til en fond, som Bornholms Amt stod bag. Grunden hertil var, at Amtet meget nødigt så, at Hasle Klinker, som var øens største arbejdsplads, kom på fremmede hænder.

Ib Henriksen, som ikke efterlod sig livsarvinger, bestemte, at hele hans formue skulle gå ind i en fond til støtte for forskning og videnskab samt søtte til unge, der ønsker at videreuddanne sig, især i udlandet. Fonden, der er en erhvervsdrivende fond, har virket fra Ib Henriksens død i 1982, og dens fundats blev kongeligt konfirmeret den 23. juni 1983. I sit mangeårige virke har fonden søgt at leve op til de intentioner, som lå bag fondsstiftelsen. Specielt hvad angår videreuddannelse i udlandet lagde Ib Henriksen stor vægt på en vekselvirkning mellem Danmark og USA, og mange af fondens tiltag bærer præg heraf. I øvrig havde Ib Henriksen selv haft stor gavn af rejser til udlandet, ikke mindst USA, og han vidste derfor, at et progressivt erhvervsliv i høj grad afhænger af, at ledere og medarbejdere lærer udlandet at kende og dygtiggør sig ved ophold på udenlandske universiteter og andre læreanstalter.

Luftfoto af

Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik

Direktør Ib Henriksen viser Hendes Majestæt Dronning Margrethe rundt på sin virksomhed Hasle Klinker på Bornholm