Ansøgning

 

DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

Rungstedvej 2 - 2970 Hørsholm - T: 33 33 90 10 (Prince Advokater) - mail@dihfond.dk

Ansøgninger:

 

Der er ingen ansøgningsfrist og ansøgninger behandles løbende.

 

Ansøgninger, der imødekommes, vil modtage besked inden for 3-4 måneder.

 

Ansøgninger, som ikke kan imødekommes, modtager ikke nærmere besked om afslag.

 

Der henvises til Fondens uddelingspraksis under fanen Formål.

 

Ansøgninger om støtte til videreuddannelse i udlandet:

 

Dette Word-dokument bedes anvendt som forside til ansøgningen.

Forsiden skal sendes i Word-format sammen med bachelor-bevis, optagelsesbrev – herunder dokumentation for opholdets længde, budget, CV, oversigt over alle ansøgte fonde med resultatangivelse.

 

Det kræves, at

 • bachelor-grad er opnået
 • studieopholdet er af mindst 2 semestre/9 måneders varighed

 

Der ydes sjældent støtte til:

 • humanistiske og politiske uddannelser
 • LL.M studier eller lignende
 • erhvervs-ph.d.-studerende.

 

Der ydes ikke støtte til:

 • uddannelser mv., der er påbegyndt eller afsluttet på tidspunktet for ansøgningens behandling
 • til praktikophold
 • til deltagelse i konferencer.

 

Det udfyldte ansøgningsskema med bilag sendes til mail@dihfond.dk.

 

Individuelle ansøgninger om støtte til videnskabelig forskning:

 

Dette Word-dokument bedes anvendt som forside til ansøgningen.

Forsiden skal sendes i Word-format sammen med budget og CV til mail@dihfond.dk

 

Der ydes primært støtte til håndværksmæssige, bygge-/byggetekniske, naturfaglige og erhvervsfaglige områder, herunder køb og leje af maskiner, materiel, råvarer mv. til forskningsformål.

 

Der ydes sjældent støtte

 • inden for det medicinske, biotekniske eller økomiske område,
 • til ph.d. projekter eller forskningsårsprojekter
 • til prototypefremstilling, produkt-/produktionsmodning eller virksomhedsopstart.

Såfremt der, mens din ansøgning er til behandling i fonden, indtræder ændringer i dine forhold, f.eks. vedrørende studiested, afrejsetidspunkt, længden af opholdet, eller såfremt du modtager støtte fra anden side, skal fonden straks orienteres herom.

Ved indsendelse af supplerende oplysninger bedes du referere til cpr.nr. og indsendelsesdato. Hvis du allerede har fået oplyst journalnummer, refereres i stedet til dette.