Forskerpriser

 

DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

Rungstedvej 2 - 2970 Hørsholm - T: 33 33 90 10 (Prince Advokater) - mail@dihfond.dk

FORSKERPRISER:

I 1986 indstiftede fonden en forskerpris, der gives til personer, der har udført forskning og videnskab til gavn for Danmark. Forskerprisen var i starten kr. 100.000, men er nu på kr. 250.000. Forskerprisen uddeles efter indstilling fra et sagkyndigt udvalg, der består af professor Klaus Bock, formand for Dansk Grundforskningsfond og direktør Hans Jørgen Pedersen fra Flowsion ApS og Invencon ApS.

Ser man på listen over prismodtagere, indser man hurtigt, at der er tale om det ypperste inden for dansk forskning og videnskab.

Listen over forskerprismodtagere er som følger:

 

2016 - Poul Nissen

 

Professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik har ydet en enestående indsats inden for strukturbiologi og har som leder af PUMPkin (Center for Membranpumper i Celler og Sygdom) fundet bestemmelsen af Natrium-kalium pumpen, der har enorm fysiologisk betydning. Han er også direktør for DANDRITE (Danish Research Institute of Translational Neuroscience), som udfører grundforskning og translationel forskning i hjernen og nervesystemet.

 

 

 

2015 - Kristian Helin

 

Professor Kristian Helin, BRIC (Beotech Research and Innovation Center), Københavns Universitet har opnået

banebrydende grundvidenskabelige resultater, der har givet en betydelig forståelse for de mekanismer, der styrer cellers deling og differentiering. De skelsættende resultater kan også føre til gennembrud i kræftbehandlingen med ny revolutionerende medicin til behandling af kræftpatienter.

 

2014 - Lars Arendt-Nielsen

Professor, Dr. Med.Sci. Lars Arendt Nielsen, Aalborg Universitet, Center for Sanse-Motorisk Interaktion har opbygget et smerteforskningscenter af høj, international standard ved Aalborg Universitet. Gennem udvikling af nye teknologier er forskerne i dag i stand til at måle smerte og vurdere langt mere præcist end tidligere, hvilke dele af smertesystemet kroniske smerter påvirker.

2013 - Eske Willerslev

Professor, Dr. Scient Eske Willerslev, Københavns Universitet, Centre for Geogenetics er pionér indenfor analyse af fossil dna i studiet af bl.a. menneskets evolution og ud- og indvandringer samt megafaunaers masseuddøen under og efter den seneste istid.

2012 - Karl Anker Jørgensen

Professor Karl Anker Jørgensen, Aarhus Universitet, Institut for Kemi har med sin banebrydende forskning inden for asymmetrisk katalyse været et af de væsentligste danske bidrag til fornyelsen af den organiske kemi gennem de seneste 20 år.

2011 - Liselotte Højgaard

Klinikchef på Rigshospitalets klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og klinisk professor i medicin og teknologi ved Københavns Universitets Sunhedsvidenskabelige Fakultet og adjungeret professor ved DTU i avanceret billededannelse.

Liselotte Højgaard har været pioner inden for forskning og udvikling af PET/CT-scanning til diagnostik af kræft

2010 - Lene Hau og Morten Sommer

Professor Lene Hau, Harvard University, er kendt for at have nedbremset lyset dramatisk. Hun kan videre stoppe en lyspuls og omforme den til et stofaftryk, der kan gemmes og manipuleres og senere omdannes til lys igen.

 

Professor Morten Sommer, DTU Institut for Bioteknologi har i løbet af en relativt kort akademisk karriere udviklet nye avancerede metoder og teknikker i mikrobielle systemer til brug for forskning i antibiotikaresistens og biobrændstoffer.

2009 - Professor Frede Blaabjerg

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

Omsætning af elektrisk energi

 

2008 - Professor Jesper Wengel

Syddansk Universitet, Institut for Fysik og Kemi

LNA (”locked nucleic acid”) - kemisk efterligning

af naturens genetiske molekyler DNA og RNA.

 

2007 - Professor Anja Boisen

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mikro- og Nanoteknologi

Udvikling af mikro- og nanosensorer til sporing af

sprængstoffer, bakterier i fødevarer og nanopartikler

i arbejdsmiljøet.

 

2006 - Professor Søren Nielsen

The Water and Salt Research Center, Aarhus Universitet

Cellulær vandtransport - vandkanaler

 

2006 - Professor Niels Christian Nielsen

Kemisk Institut, Aarhus Universitet

Kerne Magnetisk Resonans - membranproteiner

og fibriller

 

2005 -Seniorforsker, dr.techn. Jesper Glückstad

Afdelingen for Optik og Plasmafysik

Forskningscenter Risø

Optisk mikro-manipulation

 

2004 - Professor, Ph.D. Thomas Bjørnholm

Nano-Science Center

Københavns Universitet

Nanoteknologi

 

2003 - Professor, Ph.D. Henrik Reif Andersen

IT-Universitetet i København

Formel verifikation

 

2002 - Professor, Ph.D. Søren Brunak

Center for Biologisk Sekvensanalyse

BioCentrum-DTU

Bioinformatik

 

2001 - Professor, dr.techn. Christian Søndergaard Jensen

Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

Databaseopbygning, tidsaspektet

 

2000 - Professor, Ph.D. Kristian Elmholdt Stubkjær

Direktør for Forskningscentret COM, DTU

Optisk kommunikation

 

1999 - Professor, dr.scient. Eva Vedel Jensen

Matematisk Institut, Aarhus Universitet

Stereologi

 

1998 - Lektor, dr.scient. Penelope von Wettstein-Knowles

Molekylærbiologisk Institut, Københavns Universitet

Plantebiologi, planters beskyttelse mod omverdenen

 

1997 - Professor, dr.phil. Søren Johansen

Institut for Matematisk Statistik

Københavns Universitet

Økonometri

 

1996 - Professor Arne Villumsen

Institut for Geologi og Geoteknik, DTU

Jord- og grundvandsrensning

 

1995 - Forskningsleder, professor Eigil Friis-Christensen

DMI

Geofysik, Rumforskning, Ørsted Satellit

 

1994 - Professor, dr.scient. Birger Lindberg Møller

Institut for Plantebiologi, Landbohøjskolen

Plantebiologi, cyanogene glycosider – gift i planter

 

1993 - Professor, cand.polyt. Jens Aage Hansen

Laboratoriet for Miljøteknik, AUC

Spildevandsrensning

 

1992 - Docent, cand.polyt. Erik Lintz Christensen

Elektromagnetisk Institut, DTU

Telekommunikation, remote sensing

 

1991 - Professor, Ph.D. John W. Perram

Institut for Matematik og Anvendt Datalogi

Odense Universitet

Robotters programmering

 

1990 - Docent, Ph.D. John Alsted Korstgaard

Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Grundfjeldsgeologi og –petrologi

 

1989 - Professor, lic.scient. Karin Hammer

Institut for Mikrobiologi, DTU

Mikrobiologi

 

1988 - Professor, dr.scient. Ove Poulsen

Fysisk Institut, Aarhus Universitet

Atomare konstanter. Laserfysik

 

1987 - Professor, lic.scient. Klaus Bechgaard

H.C. Ørsteds Instituttet

Superledning

 

1986 - Professor, Ph.D. Aage Fredenslund

Institut for Kemiteknik, DTU

Olieudvinding